Friday, December 23, 2016

ജലം അമുല്യമാണ് ......

വിചാരിക്കാതെ ഒരു അതിരപ്പള്ളി യാത്ര
പക്ഷെ അവിടത്തെ കാഴ്ച്ച മനസ്സിനെ വല്ലാതെ
അലട്ടുന്നു
അതിരപ്പള്ളിയിൽ ജല ക്ഷാമം രൂക്ഷം എപ്പോഴും
നിറഞ്ഞു ഒഴുകിയിരുന്ന അരുവികൾ വറ്റി
വരളാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു......
വാഴച്ചാലിൽ കുറച്ചു വെള്ളം മുകളിൽ നിന്നു
ഒഴുകി എത്തുന്നു എന്നാലും പഴയൊരു ശക്തി
വാട്ടർ ഫാൾസിനു  കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല
എന്തായാലും വരുന്നത് കടുത്ത വേനൽ ആണ്
എന്നു കരുതേണ്ടിവരും വിശ്വസിക്കാൻ വിഷമം
ആണെങ്കിൽ പോലും
കുടിവെള്ള ക്ഷാമം വരുമോ എന്നൊരു ഭയം എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു.......

ജലം അമുല്യമാണ് അത് പാഴാക്കരുത്......


Saturday, December 10, 2016

VIRU THE GREAT

ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ രണ്ടാമതൊന്നു ആലോചിക്കേണ്ടിവന്നില്ല
വീരു ബാറ്റുകൊണ്ടു പലവട്ടം നമ്മെ. അമ്പരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 
പക്ഷെ ഇത് 'അതുക്കും മേലെ'
വീരു യു ആർ ഗ്രേറ്റ്!
ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും , ഐ പിഎല്ലിൽ കിങ്ങ്സ് 11 പഞ്ചാബിന്റെതാരവുമായ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ആത്മകഥയിൽനിന്ന്....ഇന്ത്യയിൽ ഐ പി എലിന്റെ ഭാഗമായിഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിനോട് ചേർന്ന്തന്നെയായിരുന്നുടീമിന്റെപരിശീലന ഗ്രൌണ്ടും. എല്ലാദിവസവുംപരിശീലന സമയത്ത് ഗ്രൌണ്ടിനു പുറത്തുള്ളറോഡിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീ ചപ്പുചവറുകൾനിറച്ച ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയുംതള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്കാണാമായിരുന്നു,, ചപ്പുചവറുകൾ എവിടെയോകൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കുന്നജോലിആണ് ആസ്ത്രീ ചെയ്യുന്നത്, പലതവണ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുംവണ്ടിയുമായി ആയാസപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത്കാണാമായിരുന്നു,ആ സ്ത്രീയുടെശരീരത്തിൽ കെട്ടിയിരുന്നനീളമുള്ള തുണിയിൽ അവർ തന്റെമകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്,കൊച്ചുകുട്ടി ആയതിനാൽഓടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണംഅങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഒരുഅടിവസ്ത്രം മാത്രമാണ് കുട്ടിയുടെവേഷം, സ്ത്രീ വണ്ടിയും വലിച്ചുനടക്കുന്നതിനോപ്പം കുട്ടിയും തളർന്നമട്ടിൽ നടക്കുകയാണ്. ടീംഅംഗങ്ങളിൽ മിക്കവരുംതന്നെഈ കാഴ്ച കണ്ടു വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരംകാഴ്ചകൾ ഇന്ത്യയിലെയാത്രകൾക്കിടയിൽനിത്യേനകാണുന്നതിനാലും,കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾഉണ്ടായിരുന്നതിനാലും ആയിരിക്കാം-കളിക്കാർ ആരുംതന്നെപിന്നീടതിലേക്ക്ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.അടുത്തദിവസം കൊൽക്കത്തയുമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിനു പോകാൻ വേണ്ടി ടീംറെഡിയായി ലഗേജ് ചെക്കിങ്ങിനായികാത്തിരിക്കുമ്പോൾ കണക്കിൽ പെടാത്തഒരു ബാഗ് മിച്ചംവന്നു, കളിക്കാരുടെപേർസണൽ കിറ്റുകളുടെ കൂടെവന്നതിനാൽ കളിക്കാരിൽ ആരെങ്കിലുംഅഡീഷനൽ ഷോപ്പിംഗ്നടത്തിയതാകാം എന്നുകരുതിസാധാരണരീതിയിൽത്തന്നെ ആബാഗും ചെക്കിങ്ങിനു വിധേയമാക്കിപുറത്തെത്തിച്ചു, പക്ഷെ പുറത്ത്എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻആ ബാഗും എടുത്ത് എങ്ങോട്ടോപോവുകയാണുണ്ടായത്. പിന്നീട് ടീംബസ് ഗേറ്റ് കടന്നു പുറത്തെത്തിയപ്പോൾആ സ്ത്രീയും കുട്ടിയും നടന്നുനീങ്ങുന്നതുകണ്ടു , ആസ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ മുൻപ് പറഞ്ഞആ ബാഗും ഉണ്ടായിരുന്നു. മത്സരശേഷംടീമംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ ബാഗ്ആരുടെതായിരുന്നുഎന്ന ചോദ്യംഉണ്ടായി, പക്ഷെ 'തങ്ങളുടെതല്ല'എന്ന മറുപടിയാണ് എല്ലാവരിൽനിന്നും കിട്ടിയത്, ആരുടെതായിരുന്നുആ ബാഗ്എന്നും, എങ്ങനെയാണ് അത് ആസ്ത്രീയുടെയുംകുട്ടിയുടെയും കയ്യിൽഎത്തിയതെന്നുമുഉള്ള ചോദ്യം രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ദുരൂഹതയായിഅവശേഷിച്ചു.പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഹോം മാച്ചിനായി പഴയഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഞാനുംഅക്ഷർ പട്ടേലും കൂടി അന്നത്തെ ആഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനെ കണ്ട്, ആബാഗിൽ എന്തായിരുന്നുവെന്നും,അതിലെ സ്ലിപ് നെയിംആരുടെതായിരുന്നുവെന്നും ചോദിച്ചു ,ബാഗിൽ പത്തു ജോഡി ഉടുപ്പുകളും, ഒരു ബാഗും,കുറെ കളർ പെൻസിലുകളും,ബുക്കുകളും, ഒരു കേക്കും ആയിരുന്നുഎന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷെബാഗിലെ സ്ലിപ് നെയിം പറയാൻതയ്യാറായില്ല, ഞങ്ങൾ കുറെനിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞുബാഗിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ പേര്. ഇപ്പോൾഎന്റെ ആത്മകഥയിലൂടെഅഭിമാനപുരസരം ഞാൻ പറയട്ടെ ആമഹത് വ്യക്തിയുടെ പേര് - മറ്റാരുമല്ല ,എന്റെയും നിങ്ങളുടെയുംസ്വന്തം വീരേന്ദർ സെവാഗ്.പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഞാൻസെവാഗിന്റെ ഡൽഹിയിലെവീട് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾവീരുവിന്റെ മുറിയിൽ വീരുവുംആ കുട്ടിയും ചേർന്നുള്ള ഒരു സെൽഫിഫോട്ടോയും കണ്ടു , ഇതൊക്കെഎപ്പോൾ സംഭവിച്ചുവെന്നും ,വീരു എപ്പോഴാണ് ആ സ്ത്രീയോടുസംസാരിച്ചതെന്നും, ഹോട്ടൽബോയിയുടെ സഹായത്തോടെ ആകുട്ടിക്കുള്ള സഹായംഏർപ്പെടുത്തിയതും എന്നൊന്നും അറിയില്ല,വീരു അങ്ങനെയാണ്, സ്നേഹിക്കാൻമാത്രമറിയാവുന്നഒരു മനുഷ്യൻ ആണ്അദ്ദേഹം, ഞാൻ ലോകത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യരിൽ പത്തു പേരിൽഒരാൾ വീരേന്ദർ സെവാഗ്ആയിരിക്കും. ഇത് ഈ സംഭവത്തെഉദ്ദരിച്ച് മാത്രം പറയുന്നതല്ല, അത്രമേൽവലിയമനസുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം.സച്ചിനോളംതന്നെആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണ്സെവാഗ്, ഇന്ത്യൻ ടീംഅംഗങ്ങളിൽ പലരുംഅദ്ദേഹത്തിൻറെ മഹത്വംമനസിലാക്കാതെ പോകുന്നതായി എനിക്ക്തോന്നിയിട്ടുണ്ട്."ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ ഇന്ത്യയിലെയാത്രകൾക്കിടയിൽനിത്യേന കാണുന്നതാണ് "എന്ന മാക്സ് വെല്ലിന്റെ വാക്കുകൾഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയഭരണകൂടത്തിനു നേരെയുള്ള ശക്തമായ ഒരുഅടിയാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. 'Virendersehwag one of my best buddy ever' എന്ന്പറഞ്ഞാണ് മാക്സ്വെൽ ഈ പേജഅവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. VIRU THE GREAT