Wednesday, May 27, 2009

ചെറിയ സങ്കടങ്ങള്‍ വലിയ വളരെ വലിയ നഷ്ടങ്ങള്‍

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങലായിട്ടു മനസ്സ് ശാന്തമല്ല ഒരു പാട് നഷ്ടങ്ങള്‍ ആ നഷ്ടങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ സങ്കടങ്ങള്‍....

ഹരിഷ്‌ ഭായ് ബ്ലോഗ്‌ മീറ്റ്‌ എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് മുതല്‍ മനസ്സില്‍ കരുതിയതാണ് അതില്‍ പങ്കെടുക്കണം എന്ന്
എന്നാല്‍ സാധിച്ചില്ല ഇത് ഒരു വലിയനഷ്ടമാണ്
തൊടുപുഴ മീറ്റില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് ഒരു നഷ്ടമായി, എന്നാല്‍ അതിനെ മനസ്സിന്റെ ഒരു വിങ്ങലാക്കി മാറ്റി അതില്‍ പങ്കെടുത്തു അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ എഴുത്തുക്കാര്‍, എന്റെ സ്വന്തം നാട്ടുക്കാരി ആയ typist/എഴുത്തുകാരി ചേച്ചിയെ പോലുള്ളവര്‍
തൊടുപുഴ മീറ്റിന്റെ വിവരങ്ങള്‍, പടങ്ങള്‍ എല്ലാം വായിച്ചപ്പോള്‍, കണ്ടപ്പോള്‍ ആ നഷ്ടം ഒരു വലിയ സങ്കടമായി മാറി
തൊടുപുഴ ബ്ലോഗ്‌ മീറ്റിന്റെ വിവരങ്ങള്‍, മീറ്റില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നാല്‍ പോലും ഇത്ര രസകരം ആയിട്ടുണ്ടാവുമോ
എന്ന തരത്തില്‍ ഒന്നിനെ ഒന്ന് വെല്ലുന്ന വിവരണങ്ങള്‍ തന്ന ബ്ലോഗര്‍മാര്‍ -
1. ധനേഷിന്റെ പോസ്റ്റ് ..

2. നാട്ടുകാരന്റെ പോസ്റ്റ്

3. കാന്താരിക്കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്

4. ലതിചേച്ചിയുടെ പോസ്റ്റ്

5. മണികണ്ഠന്റെ പോസ്റ്റ്

6. എഴുത്തുകാരി ചേച്ചിയുടെ പോസ്റ്റ്

7. വഹാബിന്റെ പോസ്റ്റ്
--------ആ സങ്കടം നഷ്ടം ഒരു തീരാ ദുഖമാക്കി
നഷ്ടം no 2
എനിക്കു വളരെ വേണ്ടപെട്ട ഒരു ചേച്ചിയുടെ വേര്‍പ്പാട് ഞങ്ങള്ളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങള്ളിലും ചേച്ചി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അവരുടെ വേര്‍പ്പാട് ഒരു ദുഖമായി മാറി
നഷ്ടം no 3 (?)
ഞാന്‍ അമുല്യമായി കരുതുന്ന ഒരു relation നഷ്ടപെടുമോ എന്നാ ഒരു ഭയം അതുമൂലം മനസ്സില്‍ ഉള്ള ഒരു സങ്കര്‍ഷം ........................

Sunday, May 10, 2009

അമ്മയല്ലാതൊരു ദൈവമുണ്ടോ !!!!


ഇന്ന് അമ്മമാരുടെ ദിനം

അമ്മയോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ലക്കി ഫെല്ലോസ് ഇത് ഒരു ഉത്സവമായി മാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുക
അമ്മയെ ഓര്‍മയില്‍ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവര്‍ ഇത് ഒരു പൂണ്യ ദിവസമായി എടുക്കുക
എല്ലാ അമ്മമാര്‍ക്കും ആയിരമായിരം പ്രണാമം.
அம்மா என்றழைக்காத உயிர் இல்லையே
அம்மாவை வணங்காமல் உயர்வு இல்லையே
நேரில் நின்று பேசும் தைவம் பெற்ற தாய் அண்று
வேறொன்று ஏது ?

Mother lives inside your laughter and she's crystallized in every tear drop


അമ്മക്ക് സമം അമ്മ മാത്രം


ഒരു കുട്ടി കുരങ്ങനെ സ്കുട്ടെര്‍ തട്ടി റോഡില്‍


അമ്മ കുട്ടിയെ വലിച്ചു മാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു


നല്ലൊരു ഇരയെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തില്‍ പട്ടി ഓടി അടുക്കുന്നുജീവന്‍ പണയപെടുത്തി അമ്മ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുന്നു
അമ്മയല്ലാതൊരു ദൈവമുണ്ടോ അതിലും വലിയൊരു കോവിലുണ്ടോ...
She is a living presence......
Your Mother is always with you.... She's the whisper of the leaves as you walk down the street; she's the smell of bleach in your freshly laundered socks; she's the cool hand on your brow when you're not well. Your Mother lives inside your laughter. And she's crystallized in every tear drop. She's the place you came from, your first home; and she's the map you follow with every step you take. She's your first love and your first heartbreak, and nothing on earth can separate you.
Not time, not space... not even death!

..Nothing in this world is better than a Mother..

Monday, May 4, 2009

Swine ഫ്ലു

എന്റെ ഇന്‍ ബോക്സില്‍ ഇന്നു കണ്ട ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു മെയില്‍
അത് താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഉപയോകപെട്ടെക്കാം !Like humans, pigs get the flu. Four different type A swine flu strains commonly circulate among pigs. Most recent swine flu viruses have belonged to the H1N1 and H3N2 subtypes. Pigs typically get sick but usually don't die from swine flu.
The new swine flu virus infecting humans is very unusual. It's somehow acquired genes from swine, bird, and human flu bugs. And it's also got genes from Eurasian swine flu viruses that aren't supposed to be in North America..
Do Humans Get Swine Flu?

Normally, swine flu bugs don't infect people. Historically, there's a case every year or two in the U.S. among people who have contact with live pigs.
But from December 2005 to January 2009 there was an uptick in swine flu cases. There were 12 human swine flu infections during this time. Eleven of these people had direct or indirect contact with pigs; in the twelfth case it was not known whether there was pig contact.
It's possible this uptick was due to improved reporting systems, but the CDC says "genetic changes in swine flu viruses and other factors might also be a factor."
The new swine flu virus is different. It's not yet clear that it's here to stay. But it is infecting humans, and that has world health officials keeping a close eye on it.
What Are the Symptoms of Swine Flu?

Swine flu symptoms are similar to regular flu symptoms and include cough, sore throat, fever, chills, headache, and fatigue. Some patients have also reported nausea and diarrhea. There is no easy way to distinguish swine flu from other types of flu or other germs. It takes a lab test to tell whether it's swine flu.
Can Swine Flu Spread From Person to Person?

The U.S. residents infected with swine flu virus had no direct contact with pigs. The CDC says it's likely that the infections represent widely separated cycles of human-to-human infections.
Have There Been Previous Swine Flu Outbreaks?

If swine flu sounds familiar to you, it's probably because you remember or have read about the 1976 swine flu outbreak at Fort Dix, N.J., among military recruits. It lasted about a month and then went away as mysteriously as it appeared. As many as 240 people were infected; one died.
The swine flu that spread at Fort Dix was the H1N1 strain. That's the same flu strain that caused the disastrous flu pandemic of 1918-1919, resulting in tens of millions of deaths.
Concern that a new H1N1 pandemic might return with winter led to a crash program to create a vaccine and vaccinate all Americans against swine flu. That vaccine program ran into all kinds of problems -- not the least of which was public perception that the vaccine caused excessive rates of dangerous reactions. After more than 40 million people were vaccinated, the effort was abandoned.
As it turned out, there was no swine flu epidemic.
I Got a Flu Shot. Am I Protected Against Swine Flu?

No. There is currently no swine flu vaccine.
It's possible that the seasonal flu vaccine might provide partial protection against H3N2 swine flu bugs. But the strain that appeared in California is the H1N1 swine flu strain. It is very different from the H1N1 human flu strain included in the seasonal flu vaccine.
It's not known whether previous infection with human type A H1N1 flu might provide partial protection against the type A H1N1 swine flu in the current outbreak.
However, the CDC has made a "vaccine seed" from swine flu isolated from an infected person, and has begun the process of developing a vaccine should the need arise. Whether a vaccine could be produced in quantity by next flu season is a huge question.
How Serious Is the Public Health Threat of a Swine Flu Epidemic?

Any flu epidemic is worrisome, especially when a new strain of flu bug is involved.
"Influenza A viruses new to the human population that are able to efficiently transmit from person to person and cause illness may represent a pandemic threat," the CDC warns.
It's worrisome that, unlike seasonal flu, the swine flu outbreak in Mexico is attacking healthy young people. That's a hallmark of pandemic flu bugs..
But it takes more than a new virus spreading among humans to make a pandemic. The virus has to be able to spread efficiently from one person to another, and transmission has to be sustained over time. In addition, the virus has to spread geographically.
Is There a Treatment for Swine Flu?

Yes. While the swine flu bug is resistant to older flu medicines, it remains sensitive to Tamiflu and to Relenza.
Can You Get Swine Flu by Eating Pork?

No. You can only catch swine flu from being around an infected pig - or, if it's the new swine flu virus, from an infected person

Friday, May 1, 2009

നന്ദി ആരോടു ചൊല്ലേണ്ടു ഞാന്‍ ......

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മീറ്റിംഗില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എനിക്ക് തല സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു .അവസാന നിമിഷത്തില്‍ വന്ന "അസ്സയിന്മെന്‍റ്" ആയതുകൊണ്ട് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും കഴിഞിരുന്നില്ല.
ഒഫീഷ്യല് യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് തലേ ദിവസ്സത്തെ "വേണാട് " എ സി ചെയര് കാറില്‍ പോകാന്‍ തിരുമാനിച്ചു വണ്ടിയില്‍ ഇരുന്നു വല്ലതും എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന ഒരു ചിന്തയുമുണ്ടാരിരുന്നു ഈ തിരുമാനത്തിന്റെ പിന്നില്‍.

ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ സമയം പാലിക്കുന്നതില്‍ വളരെ മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു. കൃത്യം3 മണിക്ക് തന്നെ വണ്ടി തൃശ്ശൂരില്‍ വന്നു
5 മിനുടിന്നുള്ളില്‍ പുറപ്പെട്ടു.സീറ്റില് ഇരുന്നു അടുത്ത ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗില്‍ എന്തൊക്കെ പറയണം എന്ന് ചിന്തിക്കുവാന്‍ തുടങ്ങി.പത്തിരുപതു മിനുട്ടുകള് കൊണ്ട് വണ്ടി ഇരിഞ്ഞാലകുടയില്‍ എത്തി. ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്റെ
അടുത്ത സീറ്റില്‍ ആരാവരിക എന്നാ ഒരു ഉത്കണ്ഠ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു..."എടി റോസിയെ" എന്നുള്ള വിളി എന്നെ ചിന്തയില്‍ നിന്നുണര്ത്തി.അമ്മായിഅമ്മയും(?)റോസിയും സീറ്റില്‍ വന്നിരുന്നു പെട്ടികള്‍ ബാഗുകള്‍ എല്ലാം ഒതുക്കി വച്ച് തുടങ്ങി കുറ്റം പറച്ചില്‍ അയല്‍ക്കാരെയും, നാട്ടുക്കാരെയും,പിന്നെ വീട്ടുക്കാരെയും ബാക്കി വെക്കാതെ അതും ഉറക്കെ ആ കമ്പാര്‍ട്ട് മെന്റ് മുഴുവന്‍ കേള്‍ക്കുന്ന വിധത്തില്‍ എന്റെജോലിതടസ്സപെട്ടു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പിന്നെഉറങ്ങാന്‍ശ്രമിച്ചുപക്ഷെഅതുംനടന്നില്ല (കുടുംബ പുരാണം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍,അതും ഫ്രീ ആയിട്ട്, ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങുമോ അല്ലേ? )
രണ്ടുപേരുംഅവിരാമംതുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരുന്നുഅവരുടെജോലി, തിരുവനതപുരം എത്തുന്നത് വരെ ഇവരെകുടാതെമൊബൈലില്‍ മലയാളത്തിലും, ഇംഗ്ലീഷിലും ,തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലും കാടു കയറി കുറച്ചു പേര്‍ പിന്നെ കാപ്പി ചായ വില്പനക്കാരുടെ പരക്കം പാച്ചില്‍ എല്ലാം കൂടി യാത്ര ക്ലേശകരമാക്കി ഉദ്ദേശിച്ച ജോലിയും തീര്‍ക്കാനായില്ല. പക്ഷെ ഒരു കുടുംബ പുരാണം കേട്ടു നിര്‍വൃതികൊണ്ടു. മനസ്സും തണുത്തു! അന്നത്തെ രാത്രി ഉറക്കം കളഞ്ഞു എന്റെ ജോലി ചെയ്തു തീര്‍ത്തു റോസിക്കും കുടുംബത്തിന്നും, മൊബൈലില്‍ കാടു കയറിയ സഹ യാത്രികര്‍ക്കും ,ചായ കാരനും നന്ദി എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് "നന്ദി"